fbpx

Politica de confidentialitate

A&B Activ Distribution cu sediul social in Romania, Bucuresti, Sector 2, Soseaua Andronache, nr. 209, inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul J40/3374/1999, cod fiscal RO11657333, in calitate de autor, propietar si administrator al site-ului www.abactiv.ro respecta confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal.

Identitatea si datele de contact ale persoanei responsabile cu protectia datelor (RPD) sau (in engleza DPO): GDPR@ABACTIV.RO

Definitii:

ANSPDCP reprezinta Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal – Link

“date cu caracter personal” inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (“persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

“prelucrare” inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;

“restrictionarea prelucrarii” inseamna marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

“operator” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii sau in dreptul intern;

“persoana imputernicita de operator” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului;

“destinatar” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism careia (caruia) ii sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o parte terta. Cu toate acestea, autoritatile publice carora li se pot comunica datele cu caracter personal in cadrul unei anumite anchete in conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de catre autoritatile publice respective respecta normele aplicabile in materie de protectie a datelor, in conformitate cu scopurile prelucrarii;

“consimtamant”al persoanei vizate inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau print-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate, conform dispozitiilor legale.

Drepturile persoanei vizate:

“Dreptul de acces” inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea operatorului ca prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care il privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.

“Dreptul la portabilitate datelor” se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte stocate. Rectificarea trebuie comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate (demonstrabile).

“Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”)” inseamnta dreptul persoanei vizate de a solicita sa ii fie sterse datele cu caracter personal, fara, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.

“Dreptul la restrictionarea prelucrarii” poate fi exercitat in cazul in care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.

Ce tipuri de date cu caracter personal colectam:

Colectam date cu caracter personal in momentul in care interactionam cu dumneavoastra avand la baza intentia dumneavoastra de a executa un serviciu sau de a face demersuri anterior incheierii unei relatii comerciale.

De asemenea, in anumite imprejurari, la sediul societatii ori la punctele de lucru, pentru respectarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor spatiile noastre sunt dotate cu camere video bazate pe sistemul CCTV.

Informatiile pe care nu le puteti furniza dumneavoastra sunt:

Numele si prenumele, Numar de telefon, adresa de e-mail, ori IP-ul conform politicii de cookie-uri pe care o puteti vizualiza aici: Politica de Cookie-uri

De ce colectam datele dumneavoastra cu caracter personal si care este temeiul colectarii:

Este necesar sa colectam datele dumneavoastra cu caracter personal pentru a respecta prevederile legale. Conform Regulamentului 679/2016 privind protectia datelor, avem identificate temeiurile juridice in baza carora prelucram informatiile dumneavoastra cu caracter personal, cu respectarea dispozitiilor legale.

Cat timp pastram datele cu caracter personal:

Pastram datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra pentru o perioada rezonabila de timp, atat cat este necesar pentru a indeplini scopurile descrise mai sus cat si pentru a ne indeplini obligatiile legale carora ne spunem.

Motivele pentru care pastram datele cu caracter personal au la baza respectarea obligatiilor legale conform obiectului de activitate al Societatii cat si in conformitate cu Regulamentul si pentru a ne sustine apararile pentru eventuale actiuni in fata instantelor competente.

Dezvaluirea datelor:

In situatia in care suntem obligati sa dezvaluim datele dumneavoastra cu caracter personal print-un ordin judecatoresc sau pentru a respecta alte cerinte legale, printr-o notificare va vom anunta inainte de a furniza aceste date exceptand cazul in care este interzisa aceasta dezvaluire. Nu vom vinde, dezvalui, distribui datele dumneavoastra cu caracter personal fara a obtine acordul si permisiunea dumneavoastra.

Securizarea datelor cu caracter personal:

Toti angajatii, colaboratorii si furnizorii de servicii, care intra in contact cu datele cu caracter personal, trebuie sa actioneze in conformitate cu principiile politicilor si procedurilor de confidentialitate si de securitate a datelor cu caracter personal semnand declaratii si acorduri de confidentialitate cu privire la aceste date. In acelasi timp, ne-am asumat responsabilitatea implementarii unor masuri tehnice si organizatorice corespunzatoare privind protectia confidentialitatii si securitatii datelor cu caracter personal.

Locatia datelor:

Datele cu caracter personal sunt stocate fizic la sediul A&B Activ Distribution, pe teritoriul Romaniei, in deplina concordanta cu cerintele legale si in conditii de maxima siguranta si protectie.

Politica de confidentialitate poate fi schimbata:

Avem dreptul de a modifica, completa Politica de Confidentialitate oricand, afisand Politica de Confidentialitate modificata pe Platforma On-line (www.abactiv.ro) ori la sediul societatii.

DATE DE CONTACT ALE AUTORITATII NATIONALE PENTRU SUPRAVEGHEREA PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL (ANSPDCP):

Adresa: Romania, Bucuresti, Sector 1, Bulevardul Gheorghe Magheru, numarul 28 – 30, cod postal 010336

Telefon: +40318059211 / +40318059212

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Web-site: www.dataprotection.ro

Din portofoliu

Raiffeisen Bank

BCR Asigurari

BT Asigurari

CEC Bank

Radacini Grup

Dunca Expeditii

Ministerul Mediului

Servicii pentru

Companii multinationale

Domeniul bancar

Domeniul retail

Sectorul IMM-uri

Sectorul privat

Proiecte Europene

Institutii de stat

Parteneri

Google

Fan Courier

Dell

Vodafone

Samsung

Bosch

Michelin

Arhive administrate

Seaf Romania

Hoyer Romania

Ultra Pro Computers

Cotroceni SA

Perfetii Van Melle

Vertical Construct

Caliprix